top of page

Afhankelijk van de epidemiologische situatie werkt de school volgens fase GEEL, ORANJE of ROOD. In al deze fases kunnen de kinderen naar school komen, tenzij de lokale overheid anders beslist (bv. omwille van een plaatselijke uitbraak).

Hieronder vindt u de maatregelen die momenteel gelden. Zodra hier een wijziging optreedt, wordt u ook via brief en mail verwittigd.

Momenteel werken we in fase ORANJE. Volgende maatregelen zijn van kracht:

VERLOOP SCHOOLDAG

- Alle leerlingen komen voltijds naar school.

- Ouders komen niet mee binnen. 

- De kinderen van het 5de en 6de leerjaar dragen verplicht een mondmasker.

- Speeltijden worden normaal georganiseerd.

- In de binnenruimtes vormt de klasgroep een bubbel, de kinderen hoeven onderling geen extra afstand te bewaren.

- Er wordt gegeten in de klas. 

- Klasruimtes worden in de mate van het mogelijke geventileerd (ramen en deur open). 

- Er wordt regelmatig gepoetst. De banken worden dagelijks ontsmet.

- Er is blijvende aandacht voor handhygiëne bij het binnenkomen, na speeltijden, enz.

- Voor het personeel gelden de algemene richtlijnen i.v.m. afstand houden en mondmaskerdracht. 

- Op het einde van de dag verlopen de rijen en afhalers zoals gewoonlijk. 

- Gelieve bij het afhalen van uw kinderen de geldende regels i.v.m. afstand en dergelijke strikt te respecteren. 

- Geef elkaar plaats en tijd. De betalende nabewaking start pas om 15.30u.

- Er is nabewaking voorzien van 15.30u tot 17.30u. Om uw kind op te halen mag u dan tot op de speelplaats komen waar de leerkracht u verder zal helpen.

- Probeer het gebruik van opvang op school (middag, voor- en nabewaking) te beperken tot het hoogst noodzakelijke.

TOEGANG TOT DE SCHOOL, BEZOEK VAN DERDEN

- Een mondmasker is verplicht voor alle bezoekers (>12j.) van de school.

- Ouders komen niet mee naar binnen of naar de speelplaats. 

- Toegang tot de school verloopt enkel op afspraak.

- Gelieve u steeds bij het secretariaat aan te melden.

- Oudercontacten verlopen enkel digitaal. Neem contact op met de leerkracht.

ALGEMEEN

- Stuur uw kind niet naar school wanneer het ziek is (koorts, hoesten,...).  Zieke leerlingen worden meteen huiswaarts gestuurd.

- Verwittig bij ziekte steeds het secretariaat of de klastitularis.

We willen u uitdrukkelijk vragen alle geldende richtlijnen strikt op te volgen. Op Kleine Stan koesteren we een 'lage drempel'. Helaas dwingen de omstandigheden ons momenteel allemaal tot aanpassingen. Laten we samen volhouden. Zo kunnen we u hopelijk binnenkort terug letterlijk met open armen ontvangen.

Zorg voor uzelf en elkaar.

Met vriendelijke groeten,

directie en leerkrachten

bottom of page