top of page

WERKEN AAN DE TOEKOMST

Hoed.png
Verrekijker.png

Op deze pagina vindt U steeds de laatste stand van zaken i.v.m. ons bouwdossier. We kijken uit naar onze nieuwe gebouwen. We maken Kleine Stan klaar voor een mooie, duurzame toekomst.

Indien U nog vragen heeft over het dossier, de plannen of de vordering van de werken, kan U ons bereiken via dit e-mailadres:

Wij doen onze uiterste best om U zo snel en duidelijk mogelijk te antwoorden.

De werken zijn opgedeeld in verschillende deelprojecten:

Gustaaf Garittestraat 17

 

WAT?

Hier bouwen we aan een nieuwe ingang voor de lagere school. Op de etages is er ruimte voor zorglokalen.

Op het gelijkvloers bouwen we aan een sanitair blok, enkele technische ruimtes en de toegang tot de speelplaats. Nieuwe fietsenstallingen worden voorzien op niveau -1.

WANNEER?

Deze werken zijn gestart in augustus 2022. Het einde is voorzien voor januari 2023.

WIE?

architectenbureau Jef Van Oevelen

aannemer Maes & Coucke

KEIZERSHOEVESTRAAT 15

 

WAT?

Het gelijkvloers wordt aangepast. Hier komen twee klaslokalen voor de kleuterschool. De trap naar de gymzaal wordt verplaatst. Zo creëren we ruimte voor twee kleedkamers. Het huidige sanitair blijft behouden. Door een lift te plaatsen, verbeteren we de algemene toegankelijkheid van de schoolgebouwen. Na de werken wordt dit een aparte ingang voor de kleuterschool. Deze ingang kan na de schooluren door externen (bv. KBTS) gebruikt worden om toegang te krijgen tot de gymzaal of polyvalente ruimte. Deze laatste komt op de plaats van de huidige overdekte speelplaats ('Smurfenspeelplaats').

WANNEER?

voorjaar 2023

WIE?

architectenbureau Jef Van Oevelen

aannemer (nog in aanbesteding)

De lagere schoolkinderen krijgen een nieuwe ingang in de Gustaaf Garittestraat 17. We voorzien hier nieuwe fiestenstallingen en een overdekte speelruimte.
Een duurzaam gebouw voor kwaliteitsvol onderwijs.

KLASSENVLEUGEL

 

WAT?

Het huidige gebouw wordt volledig afgebroken en in systeembouw heropgebouwd. We voorzien een duurzaam gebouw met klassen voor kleuter- en lagere school. Op de eerste verdieping zal er een rechtstreekse verbinding met de gymzaal zijn. De nieuwe klaslokalen zijn voorzien van verluchting en zonnewering om zowel de luchtkwaliteit als temperatuur te bewaken. Nieuwe digitale borden zijn mee voorzien in het project.

WANNEER?

zomervakantie 2024

WIE?

architectenbureau Jef Van Oevelen

aannemer (nog in aanbesteding)

Gustaaf Garittestraat 1

 

WAT?

Dit gebouw blijft staan en zal de klassen voor de derde graad huisvesten. Er worden de nodige opknapwerken uitgevoerd. 

In de huidige eetzaal voorzien we het secretariaat, directie- en leraarslokaal. De ingang aan de Garittestraat 1 zal enkel gebruikt worden tijdens de lesuren door leveranciers of andere bezoekers.

WANNEER?

nog te plannen

WIE?

architectenbureau Jef Van Oevelen

aannemer (nog aan te besteden)

SPEELPLAATS

 

WAT?

Een speelplaats moet een plaats zijn waar kinderen écht kind kunnen zijn. We kiezen voor veel groen en natuurlijke elementen. We gaan voor een maximale ontharding. Vuil worden op Kleine Stan? Het kan, het mag!

Door een apart kleutergedeelte geven we elk kind de kans om op zijn of haar eigen niveau te spelen.

WANNEER?

nog te plannen

WIE?

aannemer (nog aan te besteden)

bottom of page