KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Al meer dan vijftig jaar bestaat onze school op deze locatie. Wat begon als een wijkafdeling van het grote Sint-Stanislascollege op het Van Hombeekplein (de 'Grote' Stan), werd al snel een onafhankelijke, volwaardige lagere school. Ondertussen zijn we zelfs een basisschool met eigen kleuterafdeling. We staan bij ouders en leerlingen nog steeds bekend als 'Kleine Stan'. Een koosnaam die we met trots dragen.

We willen ook de komende vijftig jaar kwaliteitsonderwijs blijven bieden. Dringend tijd dus om ook de infrastructuur aan te passen. We zijn blij dat we u nu de concrete plannen kunnen voorstellen om onze Kleine Stan klaar te maken voor de toekomst. Dit met aandacht voor duurzaamheid in een goede leer-, leef- en speelomgeving.

We vatten de speerpunten hier voor u samen. Bijgevoegde foto's vormen een eerste indruk. De definitieve uitvoering kan hier van afwijken.

Keizershoevestraat 15

Dit gebouw wordt voornamelijk binnen aangepakt. De administratieve ruimtes bevinden zich op het gelijkvloers, alsook de ingang voor bezoekers tijdens de schooluren. Waar nu de overdekte speelplaats is, komt een volledig nieuwe polyvalente ruimte met zicht op en toegang tot de speelplaats. Op de verdieping blijft de gymzaal behouden. Er komen kleedkamers bij en de bergruimte wordt uitgebreid.

Gustaaf Garittestraat 1

Onze 'nieuwbouw' - ondertussen ook al meer dan dertig jaar oud - wordt volledig afgebroken. Hier verrijst een nieuw gebouw dat zal aansluiten op het grote gebouw langs de speelplaats. Op het gelijkvloers richten we drie kleuterklassen in. Op de verdieping zijn er klassen voor de lagere school. De ingang aan de Garittestraat 1 zal 's morgens enkel door de kleuters gebruikt worden.

De 'prefab'

Dit ooit 'tijdelijke' gebouw doet ondertussen al meer dan vijftig jaar dienst. Enkele renovaties ten spijt wordt het nu echt wel tijd om afscheid te nemen. Het wordt volledig afgebroken en vervangen. De ligging verandert niet. Wel zal de eerste verdieping iets naar voor gezet worden. Zo krijgen wij meer overdekte ruimte op de speelplaats en de buren meer zon.

Gustaaf Garittestraat 17

Dat leest u goed. Een nieuw adres. De gronden van dit pand grenzen aan wat nu nog de klimmuur is. Door dit gebouw aan te kopen creëren we extra overdekte speelruimte én een nieuwe ingang. Hier zullen ook de fietsenstallingen en een nieuw sanitair blok ondergebracht worden. Deze ingang zal 's morgens en op het einde van de schooldag gebruikt worden door de kinderen van de lagere school.

Speelplaats

In een laatste fase zal ook de speelplaats volledig vernieuwd worden. We opteren voor een speelruimte met voldoende afwisseling tussen sport- en spelelementen naast een flinke dosis groen.

contact

© Copyright 2018, Sint-Stanislas Proudly created with Wix.com

tel. KS: 03 440 37 12

tel. LS: 03 230 46 92

e-mail: stansecr@skynet.be

Sint-Stanislascollege, KOBA VZW - Nooitrust 4, 2390 Malle - BE 0447.911.059, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

adres

KS: Groenenborgerlaan 212, 2610 Wilrijk

LS: Gustaaf Garittestraat 1, 2600 Berchem

  • Facebook
  • Instagram