top of page

WERKEN AAN DE TOEKOMST

Hoed.png
Verrekijker.png

Op deze pagina vindt U steeds de laatste stand van zaken i.v.m. ons bouwdossier. We kijken uit naar onze nieuwe gebouwen. We maken Kleine Stan klaar voor een mooie, duurzame toekomst.

Indien U nog vragen heeft over het dossier, de plannen of de vordering van de werken, kan U ons bereiken via dit e-mailadres:

Wij doen onze uiterste best om U zo snel en duidelijk mogelijk te antwoorden.

Waar komen we vandaan?

Tijdens het schooljaar 2016-2017 besliste het toenmalige schoolbestuur om de lagere school te renoveren en een nieuwbouw te plaatsen. Waar in eerste instantie enkel de huidige klassen in de middenbouw vervangen zouden worden, groeide het project uit tot een volledige afbraak en vervanging van gebouwen. Het blok aan de Keizershoevestraat zou deels afgebroken worden en op de plaats van de huidige overdekte speelplaats kwam een nieuwe refter.

Ondertussen werd ook het appartement van de Gustaaf Garittestraat 17 aangekocht. Hier zou een nieuw sanitair blok, een nieuwe fietsenstalling en de overdekte speelplaats komen. De lokalen in het appartementsgebouw zouden een onderwijskundige functie krijgen. 

Het blok aan de Gustaaf Garittestraat 1 zou volledig afgebroken worden om ruimte vrij te maken voor de nieuwe klassen op de speelplaats. De nieuwe klassen zouden in systeembouw gemaakt worden, waardoor de hinder voor de school beperkt zou blijven tot twee maanden. Deze werken waren gepland voor de zomer van 2023.

Waar staan we nu?

Het project was in oorsprong geraamd op 4,5 miljoen euro. Deze raming was een onderschatting en liep al snel op tot enkele miljoenen meer. Na veel tekenen en berekenen door de architect strandde de uiteindelijke raming op 5,5 miljoen euro. In oktober 2022 meldde overheid dat het project 1000 m² boven de toegelaten norm lag en dat het project onbetaalbaar is voor een basisschool. Ondertussen kregen we ook het nieuws dat het dak van de kleuterschool vernieuwd moet worden.

Rond dezelfde periode heeft Kleine Stan een begrotingsvoorstel ingediend bij het schoolbestuur voor 2023. Na controle van het voorstel en het nieuws vanuit Brussel heeft het huidige schoolbestuur, dat bestaat uit nieuwe bestuurders, tijdens een spoedoverleg de beslissingen uit het verleden teruggedraaid. Dit wil zeggen dat de procedure om de geplande werken op te starten, is stilgelegd. De aanpassingswerken aan het appartement blijven wel verderlopen (zie hieronder).

Waar gaan we naartoe?

De architect heeft ondertussen toegezegd om in deze nieuwe situatie constructief mee te werken aan nieuwe plannen. De gebouwen aan de Gustaaf Garittestraat en Keizershoevestraat zijn nog in goede staat en kunnen behouden blijven. Tijdens de kerstvakantie hebben leerkrachten en familieleden van leerkrachten de gangen, taakklas en kantoren opgefrist met een likje verf. Na de krokusvakantie zullen deze ruimtes terug in gebruik genomen worden.

Het gebouw met de klaslokalen wordt vervangen. De architect is ondertussen gestart met het tekenen van nieuwe plannen. In dit gebouw wordt de kleuterschool ondergebracht. Omwille van deze nieuwe situatie halen we het oorspronkelijk doel van september 2023 niet meer en wordt de einddatum van deze werken met een jaar opgeschoven. Vanaf het moment dat de lokalen klaar zijn, verhuist de kleuterschool naar de Gustaaf Garittestraat en zal de site aan de Groenenborgerlaan gesloten worden.

Het gebouw aan de Garittestraat 1 wordt niet afgebroken: hier blijven het vijfde en zesde leerjaar. Deze klassen krijgen dit schooljaar reeds nieuwe digitale borden.

Wat gebeurt nu?

Het schoolbestuur is gestart met het in orde brengen van de administratieve verplichtingen en onderhandelingen. Gelukkig moeten zij niet van nul starten en kan de procedure sneller verlopen. Op vrijdag 10 februari 2023 vindt de opstartvergadering plaats tussen de architect en het schoolbestuur.

AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, heeft laten weten dat de subsidiemiddelen voor dit project vrijkomen in maart 2023. Het gebouw zelf wordt vanuit de overheid voor 70% gesubsidieerd. De school moet zelf 30% op tafel leggen. Dit geld komt hoofdzakelijk uit de werkingsmiddelen van de school.

De lagere schoolkinderen krijgen een nieuwe ingang in de Gustaaf Garittestraat 17. We voorzien hier nieuwe fiestenstallingen en een overdekte speelruimte.
Een duurzaam gebouw voor kwaliteitsvol onderwijs.

Gustaaf Garittestraat 17

 

WAT?

Hier bouwen we aan een nieuwe ingang voor de lagere school. Op de etages is er ruimte voor zorglokalen.

Op het gelijkvloers bouwen we aan een sanitair blok, enkele technische ruimtes en de toegang tot de speelplaats. Nieuwe fietsenstallingen worden voorzien op niveau -1.

WANNEER?

Deze werken zijn gestart in augustus 2022. Het einde is voorzien tijdens het huidige schooljaar.

WIE?

architectenbureau Jef Van Oevelen

aannemer Maes & Coucke

IMG-20230516-WA0001.jpg

SPEELPLAATS

 

WAT?

Een speelplaats moet een plaats zijn waar kinderen écht kind kunnen zijn. We kiezen voor veel groen en natuurlijke elementen. We gaan voor een maximale ontharding. Vuil worden op Kleine Stan? Het kan, het mag!

Door een apart kleutergedeelte geven we elk kind de kans om op zijn of haar eigen niveau te spelen.

WANNEER?

nog te plannen

WIE?

aannemer (nog aan te besteden)

bottom of page