Onze visie voor een succesvol schooljaar

De kleuterjuffen hebben de afgelopen jaren heel veel geleerd over hoe belangrijk bewegen is om nieuwe dingen te kunnen leren. Ook dit schooljaar gaan we dit toepassen in de werking van onze kleuterschool. Dit vraagt een andere vorm van klas- en schoolorganisatie. Deze indeling moet er mee toe bijdragen dat de kleuters sterker zullen geprikkeld worden om te bewegen waardoor de ontwikkeling intenser gestimuleerd wordt. 
Daarom werken we met ‘mengklassen’. Dat wil zeggen dat we drie klasjes maken waarbij kinderen van 2.5 en 3 jaar samen zitten en we maken ook drie klasjes waar de kinderen van 4 en 5 jaar samen zitten. Op die manier kan er meer aandacht gaan naar de individuele ontwikkeling van de kleuter op zijn of haar eigen tempo. Dit is een zeer doordachte keuze geweest.
Aan het maken van deze keuze is veel praten, denken en observeren voorafgegaan. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier de kwaliteit van ons onderwijs voor uw kind alleen maar kunnen versterken. Tijdens de ouderavond in september willen wij u daar ook meer informatie over geven.

 

Indeling klassen 2019-2020

2.5 tot 3-jarigen

Roze klas

Blauwe klas

Groene klas

4 tot 5-jarigen

Rode klas

Oranje klas

Paarse klas

DSCF5163.JPG
DSCF5169.JPG
DSCF5162.JPG