top of page

Directie

Mark Pauwels
(algemeen)
mark.pauwels@kleinestan.be

Jarissa Ryckaerts
(kleuterschool)
jarissa.ryckaerts@kleinestan.be

Secretariaat

juf Veerle

juf Dominique

nuttige documenten

verzekering

Uw kind is verzekerd tijdens alle activiteiten die op school of in schoolverband gebeuren .

Ook is hij / zij verzekerd tegen alle lichamelijke ongevallen op weg naar en van school .

Zijn echter niet verzekerd.

- Stoffelijke schade (brillen, kleding, ...)

- Burgerlijke verantwoordelijkheid op het moment dat uw zoon of dochter niet meer onder toezicht staat (bv. op weg naar en van school).

U kan verzekeringspapieren verkrijgen op het secretariaat.

medicatie 

Wanneer u wenst dat de school er op toeziet dat uw minderjarig kind tijdens de schooluren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Let wel dat het deel aangeduid met ‘in te vullen door de arts’ ook effectief door een arts wordt ingevuld. Zonder handtekening en stempel van de arts wordt dit formulier niet als geldig beschouwd.


Indien de periode waarbinnen het medicijn moet worden ingenomen, langer duurt dan een trimester, dient bij het begin van een nieuw trimester een nieuw formulier te worden ingediend.
Ook bij een wijziging van therapie of medicatie moet een nieuw formulier ingevuld worden. U kan het formulier hieronder downloaden.

infobrochure schoolregelgeving

Boek.png

afwezigheden

 

Bij het begin van de afwezigheid verwittigen de ouders de school per telefoon of e-mail.

In de mate van het mogelijke worden er afspraken gemaakt om taken en lessen te bezorgen of af te halen.

Kinderen die te laat op school toekomen, melden dit aan het secretariaat, de directeur of de klasleerkracht.

Meer info over gewettigde afwezigheden vindt u in het schoolreglement.

 

Boek.png

schoolrekening

Voor betalingen (abonnementen, nabewaking, uitstappen, e.d.) krijgt u vier maal per schooljaar een gedetailleerde rekening. Deze kan u met de vermelde gegevens via overschrijving betalen. Voor vragen neemt u contact op met het secretariaat.

Boek.png
bottom of page