top of page
Afwezigheid melden
Boek.png

Uw kind kan vandaag niet naar school wegens ziekte.

 

- Verwittig vóór 08u30 de school via 03 230 46 92 of secretariaat@kleinestan.be.

- Verwittig liefst ook de klasleerkracht via mail (zie agenda).

 

- Voor afwezigheden van maximum drie kalenderdagen mag u vier keer per jaar zelf een briefje invullen. U vindt deze achteraan in de agenda van uw kind.

 

- Voor langere afwezigheden dient u een doktersattest binnen te brengen. Dit is ook verplicht voor afwezigheden door ziekte als de vier briefjes uit de agenda zijn opgebruikt.

 

- Denkt u dat uw kind medicatie zal moeten innemen op school? Druk het formulier hieronder af en laat het invullen door de arts. Zonder toestemming van een arts kunnen wij niet toezien op het innemen van medicatie op school.

 

- Als uw kind genezen is, heeft het geen zin om naar de dokter te gaan voor een attest. De dokter zal dan een dixit-attest uitschrijven, niet gebaseerd op onderzoek maar op een verklaring van de patiënt. Een dixit-attest kan door de school niet aanvaard worden als geldig attest voor afwezigheid.

bottom of page