top of page

CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding)

 

Onze school en het CLB hebben in onderling overleg een beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de begeleiding van onze leerlingen vastlegt.

 

Deze begeleiding behelst volgende domeinen:
- het leren en studeren
- de onderwijsloopbaan
- de preventieve gezondheidszorg
- de sociaal-emotionele ontwikkeling
Hierbij staat het belang van het kind altijd centraal.

Voor onze school zijn Hilde Verelst (psycho-pedagogisch werker) en Dieter Paeps (maatschappelijk werker) de CLB-ankers. Kitty Francx (arts) en Saskia Schneider (paramedisch werker) zullen instaan voor de medische contactmomenten voor onze school.

Vanwege een tijdelijke andere opdracht zal Dieter Paeps gedurende het eerste trimester worden vervangen door Sarah Greefs (maatschappelijk werker) 


Deze CLB-medewerkers kunnen na afspraak in de school of in het begeleidend centrum gesproken worden.

Boek.png

Het CLB voor onze school is:

VCLB DE WISSEL ANTWERPEN – CAMPUS  zuid
Leopoldlei 96
2660 Hoboken

tel: 03 216 29 38

bottom of page