top of page

welkom in de paarse klas, 2,5-3j.

Wie is wie?

juf Vanessa

juf Moodge

Hier zet je je eerste stappen in de kleuterschool. De jongste kleuterklassen werken nauw samen, waardoor we alle kleuters goed kennen en we hen een warm en geborgen gevoel laten ervaren bij ons allen.

We dragen deze geborgenheid hoog in het vaandel en zijn ervan overtuigd dat kleuters alleen kunnen groeien als ze zich veilig en thuis kunnen voelen. Stilaan ontdekken ze hun eigen persoontje. Wat ze kunnen, weten en waar er groeikansen zijn. Dat doen ze in stapjes, op hun eigen tempo, met stimulansen die we hen bieden.

Uitdagingen gaan we hierbij niet uit de weg. 2,5 en 3- jarigen zitten samen en laten ons diverse leer-en speelkansen bieden, aangepast aan hun noden. Verschillende ontwikkelingsdomeinen (taal, wiskunde, oriëntatie op de wereld…) komen hierbij aan bod.

Ze leren zorg dragen voor elkaar, groeien van “naast” elkaar naar “met” elkaar, worden zelfredzamer en langzaamaan groter.

bottom of page